TURİZM

Bayburt

Bayburt Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Erzurum-Trabzon tarihi İpek Yolu üzerindedir. Marco Polo ve Türk seyyah Evliya Çelebi bu yoldan geçmişlerdir. Çoruh nehrinin kıyısında bulunan şehrin tarihi M.Ö. 3000’lere kadar uzanır. Bayburt Gece Görünüm Çoruh Nehri ve Bayburt Kalesi Korgan Köprüsü Kaçkar Aygır Gölü Bayburt, el değmemiş doğasıyla adeta bir huzur şehridir.. Ulu dağlar, kar suyunun biriktirdiği dağ gölleri, Çoruh vadisi …

Read More »

Bitlis

Derin bir vadide kurulan Bitlis, doğal bir geçit konumunda olup Tarihî İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır. Kaleler, anıt mezarlar, kümbetler, hanlar, hamamlar, medreseler ve köprüleriyle tarihî dokusunu koruyan Bitlis, Yontma Taş Devri’nden beri yerleşime sahne olmuştur. Nemrut Dağı ve Krater Gölü Urartular, Asurlular, Persler, Makedonlar, Romalılar, Selçuklular, İlhanlılar, Osmanlılar gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan kent, engin kültürel mirasının yanında el değmemiş …

Read More »

Kilis

Kilis, Akdeniz Bölgesi’nden Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ne geçiş alanında yer alır ve Suriye’ye komşu bir sınır kentidir. MÖ 1700 yıllarında Kilis, Hitit Devleti’nin önemli kentlerinden biriydi. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçip, toprağı işleme döneminden, yani Neolitik Çağdan itibaren kesintisiz olarak iskân gören Kilis ve çevresi bu süreçte Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Med, Pers, Makedon, Roma, Bizans, Müslüman Arap (Dört Halife …

Read More »

Aksaray

Milattan önce dokuzuncu binyıllarda dahi yerleşimlerin görüldüğü Aksaray, Anadolu’nun en eski ve en köklü yerleşim yerlerinden biri. Güzel atlar diyarı Kapadokya’nın parçası olan Aksaray, ziyaretçilerine düş dünyalarını zorlayacak, tarih ile doğanın iç içe geçtiği bir seyahat vadediyor. Güzelyurt Gelveri Evleri Ihlara Vadisi, yeraltı şehirleri, Tuz Gölü, Hasandağı, Narlıgöl, antik kentler, termal merkezler, seyahatinizde gidebileceğiniz yerlerden sadece bazıları! Saratlı Kırkgöz Yeraltı …

Read More »

Tokat

Tokat; Yeşilırmak havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarihi boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, önemli bir Anadolu şehridir. Hatti, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Danişmendli, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı Dönemine kadar gelişen süreç içerisinde tarihin her dönemine ait eserleri Tokat’ın her bölgesinde bulabilmek mümkündür. Bu yönüyle Tokat bir açık hava müzesi konumundadır. Sebastapolis Antik …

Read More »

Siirt

Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kesiştikleri alanda kurulmuştur. Bu yüzden kuzeyinde ve güneyinde ortaya çıkan uygarlıklar, yörenin kültürel gelişmesinde etkili olmuştur. Mezopotamya’nın kadim toprakları üzerinde ve efsanevi Kral Yolu’nda yer alan Siirt 12.000 yıllık tarihiyle medeniyetler arasında bir köprü gibidir. Bir dönem Patriklik merkezi de olmuş olan bu şehir sayısız mücadelelere tanıklık etmiştir. Pervari Narsuyu Köyü Yedinci yüzyıldan sonra doğu …

Read More »

Erzincan

Fırat Nehri’nin yukarı kısmında yer alan Erzincan, Anadolu’nun en eski kültür merkezlerinden birisi. Tarihî İpek Yolu güzergâhında yer alan kent Hitit, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roma gibi kadim medeniyetlerin egemenliğinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra ise Türk hâkimiyetine geçmiştir. Esence Yedigöller “Etrafı dağlık, ortası bağlık” diye tabir edilen kadim şehir Erzincan; muhteşem doğasında barındırdığı Munzur ve Keşiş sıradağlarıyla, ormanlarıyla, gölleriyle, …

Read More »

Çankırı

Çankırı, batıda antik dönemde Bithynia (Bitinya), doğuda ise Pontus diye isimlendirilen bölgeler arasında yer alan Paflagonya Bölgesi’nde bulunmaktadır. Çankırı şehrinin, antik ismi Gangra’dır ve bu ismi günümüze kadar korumuştur. Ancak Osmanlı zamanlarında şehrin antik adı korunmuş, Kangırı veya Kângarı olarak kullanılmıştır. İdağı Kaya Mezarı Yerleşimi Çankırı da yapılan arkeolojik çalışmalar incelendiğinde; Paleolitik Dönem’den itibaren kesintisiz yerleşim olduğunu, farklı (M.Ö. 600000-12000) dönemleri …

Read More »

Bilecik

Gizemli mirası verimli topraklar ve gizli doğal güzelliklerle birleştirir. Bilecik’teki ilk yerleşim yeri, M.Ö. 7000’li yıllarda tarih öncesi döneme kadar uzanır. Batı Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden olan Şehir, tarihin birçok medeniyetine tanıklık etmiştir. Tarih boyunca Bilecik, Hititlere, Friglere, Kimmerlere, Lidyalılara, Perslere, Makedonlara, Bitinya Krallığı’na, Roma İmparatorluğu’na ve Bizans’a ev sahipliği yapmıştır. Buna ek olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu yer olan Bilecik, …

Read More »

Aydın

Doğa ve Tarihin Muhteşem Uyumu, Efeler Diyarı Aydın “Tanrının Yarattığı Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzü” (Herodot) Uygun iklim koşulları ve bereketli toprakları ile “Uygarlıklar Vadisi” olarak adlandırılan Büyük Menderes Havzası tarihin her döneminde yoğun bir kültür gelişimine sahne olmuştur. Bu kültürel süreç içerisinde Aydın önemli bir yere sahiptir. Kentte elde edilen seramik buluntulara göre yerleşimin tarihi M.Ö. 4500 yıllarına kadar …

Read More »